Onderzoek in opdracht ministerie lnv

2Solve Investigations heeft vanaf medio 2019 op verzoek van het Ministerie van LNV een feitenonderzoek uitgevoerd. Aanleiding tot het instellen van het feitenonderzoek was dat de Minister van LNV terugkerende signalen had ontvangen over het functioneren van enkele middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland. Gesteld werd dat die terugkerende signalen betrekking hadden op het schenden van regelgeving rondom dierenwelzijn, het slachten van zieke dieren en fraude bij de middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Kamer op 12 september 2019 geïnformeerd omtrent het feit dat er door 2Solve Investigations een feitenonderzoek is ingesteld en daarbij heeft zij de onderzoeksrapportage op de website van de overheid laten plaatsen.

Hierbij de link naar de brief van de Minister: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/12/kamerbrief-over-rapport-onderzoek-naar-kleine--en-middelgrote-slachthuizen.

en de link naar het openbaar gemaakte rapport van 2Solve Investigations: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/09/04/feitenonderzoek-toezichtsketen-en-tekortkomingen-hierin-kleine--en-middelgrote-slachthuizen-noord-nederland/bijlage-1.pdf.

Feitenonderzoek in opdracht ministerie lnv

2Solve Investigations heeft eind 2018, begin 2019 een onderzoek uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van LNV.
Het feitenonderzoek had betrekking op het Inspectieproces bij de NVWA in het kader van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. De vervelende aanleiding voor het laten instellen van het onderzoek betrof een dodelijk ongeval bij “Happy Days” eind 2015. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Medische Zorg hebben op 24 januari 2019 de Kamer geïnformeerd omtrent het feit dat er door 2Solve Investigations een feitenonderzoek is ingesteld en daarbij hebben zij de onderzoeksrapportage op de website van de overheid laten plaatsen.

Hierbij de link die verwijst naar de website van de rijksoverheid waarop ons rapport Happy Days te vinden is: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/01/24/feitenonderzoek-inspectieproces-warenwetbesluit-attractie-en-speeltoestellen-bij-nvwa-inzake-ongeval-happy-days

Integriteitsonderzoek-nvwa

2Solve Investigations heeft in 2017 een uitgebreid feitenonderzoek ingesteld naar niet integer handelen door meerdere Inspecteurs van de NVWA. Met betrekking tot één van de zes door 2Solve Investigations onderzochte dossier is inmiddels op 21 november 2018 uitspraak gedaan. De hierna geplaatste link verwijst naar de in deze casus gedane uitspraak door de rechtbank in Rotterdam. Deze is gepubliceerd op Rechtspraak.nl.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:9511

Ontslag op staande voet terecht gegeven wegens leugenachtige verklaringen over arbeidsongeschiktheid

“In het verleden hebben wij tijdens arbeidsconflicten, en met name gefingeerd ziekteverzuim, problemen ondervonden met betrekking tot het constateren en vastleggen van deze situaties. Wij hebben getracht de bewijsvoering zelf te leveren, maar in de praktijk is dit uiterst gecompliceerd omdat de constateringen niet door een onafhankelijke partij zijn vastgelegd. Het is moeilijk om in dit soort gevallen de emoties volledig uit te schakelen. Op aanraden van een gewaardeerde klant van VTG Beton B.V. zijn wij in contact gekomen met de firma 2Solve Investigations. Na een deskundig intake gesprek hebben wij opdracht verleend voor het onderzoeken en vastleggen van een lastig (vermeend) ziektegeval inzake een medewerker van VTG Beton B.V. Het plan van aanpak is van te voren helder uiteengezet en op zeer professionele wijze uitgevoerd, met als uiteindelijk resultaat een rapportage welke niets aan de verbeelding overliet. Het gehele traject is keurig binnen de juridische kaders uitgevoerd waardoor wij met een goed gevoel naar de rechtbank konden gaan. Wij zijn op alle punten door de rechter in het gelijk gesteld, mede doordat de bewijsvoering in een deskundig rapport was vastgelegd.

Voor ons dus een prachtig resultaat na een plezierige samenwerking met 2Solve Investigations! Wij hopen in de toekomst niet meer geconfronteerd te worden met dergelijke situaties, maar mocht dit wel het geval zijn zullen wij zeker wederom gebruik maken van de diensten van 2Solve Investigations.”

H.J.G.J. van ’t Geloof

Algemeen directeur VTG Beton B.V.

Lees hier de gehele uitspraak

Nieuwe wet ontslagrecht

De nieuwe wet Werk en Zekerheid zou vanaf 1 juli 2015 de werkgevers de mogelijkheid moeten bieden het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken. Volgens een recent artikel in het NRC dat wijst naar een rondgang van de NOS langs kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten komt daar in de praktijk weinig van terecht. In de nieuwe wetgeving is een maximale ontslagvergoeding van € 75.000 of een jaarsalaris opgenomen waar tegenover staat dat werkgevers een uitgebreider dossier moeten hebben om een ontslag te beargumenteren. Gebleken is dat veel werkgevers deze strengere eisen vrezen en het niet op een rechtzaak willen laten aankomen en daarom ook bereid zouden zijn om een hogere ontslagvergoeding aan te bieden.

Waarom zou je dat als werkgever willen. Een goed opgebouwd dossier met alle relevante issues gedocumenteerd en onderbouwd vastgelegd geeft de arbeidsjurist juist de handvatten om zich sterk te maken voor de positie van de werkgever en om er juist voor zijn cliënt het maximale uit te halen.

2Solve Investigations kan u als werkgever of als arbeidsjurist optredend namens de werkgever ondersteunen met het onderzoeken en correct vastleggen van informatie die u kunt gebruiken ten behoeve van een rechtzaak. In een recent integriteitsonderzoek hebben onze onderzoeksresultaten en de correcte vastlegging daarvan bijgedragen aan een voor onze opdrachtgever zeer bevredigende uitkomst (afscheid van medewerkers zonder ontslagvergoeding).

  • 1
  • 2