“Haag Wonen schakelde 2Solve in

In de periode eind 2015 en begin 2016 heeft 2Solve Investigations wooncorporatie Haag Wonen ondersteunt met een integriteitsonderzoek. Zie hieronder de van Haag Wonen ontvangen reactie:

“Haag Wonen schakelde 2Solve in na een vermoeden van ernstige schending van onze integriteitscode. Peter en Jan hebben ons zeer deskundig bijgestaan in het onderzoek dat hierop volgde. Hun aanpak was doortastend, met respect voor de gevoeligheden die zo’n incident met zich meebrengt. Hierdoor was de doorlooptijd zeer kort. Het resultaat was een minimalisering van de financiële schade en een intern crisisteam dat gemotiveerd bleef. Ondanks dat de aanleiding voor hun aanwezigheid binnen Haag Wonen vervelend was, vonden we het jammer om Peter en Jan weer te zien gaan”.

Nieuwe wet ontslagrecht

De nieuwe wet Werk en Zekerheid zou vanaf 1 juli 2015 de werkgevers de mogelijkheid moeten bieden het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken. Volgens een recent artikel in het NRC dat wijst naar een rondgang van de NOS langs kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten komt daar in de praktijk weinig van terecht. In de nieuwe wetgeving is een maximale ontslagvergoeding van € 75.000 of een jaarsalaris opgenomen waar tegenover staat dat werkgevers een uitgebreider dossier moeten hebben om een ontslag te beargumenteren. Gebleken is dat veel werkgevers deze strengere eisen vrezen en het niet op een rechtzaak willen laten aankomen en daarom ook bereid zouden zijn om een hogere ontslagvergoeding aan te bieden.

Waarom zou je dat als werkgever willen. Een goed opgebouwd dossier met alle relevante issues gedocumenteerd en onderbouwd vastgelegd geeft de arbeidsjurist juist de handvatten om zich sterk te maken voor de positie van de werkgever en om er juist voor zijn cliënt het maximale uit te halen.

2Solve Investigations kan u als werkgever of als arbeidsjurist optredend namens de werkgever ondersteunen met het onderzoeken en correct vastleggen van informatie die u kunt gebruiken ten behoeve van een rechtzaak. In een recent integriteitsonderzoek hebben onze onderzoeksresultaten en de correcte vastlegging daarvan bijgedragen aan een voor onze opdrachtgever zeer bevredigende uitkomst (afscheid van medewerkers zonder ontslagvergoeding).

2Solve Investigations van start

1 juni 2015 is 2Solve Investigations formeel begonnen als particulier onderzoeksbureau. Jan Zwanenburg en Peter van Rijn sluiten met de start van hun nieuwe bedrijf een periode af bij Interseco en Pinkerton. In de afgelopen jaren hebben zij veel kennis en ervaring opgedaan met het doen van bedrijfsrecherche –, fraude- en integriteitsonderzoeken. Zij gaan deze kennis en ervaring nu vanuit 2Solve Investigations aan hun cliënten ter beschikking stellen.

2Solve Investigations heeft als kernwaarden betrouwbaar en doortastend en daarbij vinden Jan en Peter het persoonlijke contact met de opdrachtgevers erg belangrijk.

Ze zijn klaar voor de toekomst en hebben er veel vertrouwen in dat zij (waar nodig samen met solide partners) hun klanten op een prima manier kunnen helpen en adviseren.

  • 1
  • 2