Het LUMC is een dynamische omgeving om in te werken

Het LUMC is een dynamische omgeving om in te werken. Binnen die dynamische omgeving komt het wel eens voor dat er sprake is van integriteitschendingen. Afhankelijk van het soort integriteitsschending wordt bepaald of een onderzoek intern kan worden uitgevoerd of dat er externe expertise nodig is.  De afgelopen  jaren heeft het LUMC voor het instellen van meer gecompliceerde integriteitsonderzoeken gebruik gemaakt van de dienstverlening van 2Solve Investigations.  Deze onderzoeken zijn altijd zeer gedegen, met in achtneming van de wettelijke kaders, naar volle tevredenheid van het LUMC uitgevoerd.

Piet van Egmond

Manager Beveiliging & Crisismanagement van het LUMC.