Onderzoek in opdracht ministerie lnv

2Solve Investigations heeft vanaf medio 2019 op verzoek van het Ministerie van LNV een feitenonderzoek uitgevoerd. Aanleiding tot het instellen van het feitenonderzoek was dat de Minister van LNV terugkerende signalen had ontvangen over het functioneren van enkele middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland. Gesteld werd dat die terugkerende signalen betrekking hadden op het schenden van regelgeving rondom dierenwelzijn, het slachten van zieke dieren en fraude bij de middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Kamer op 12 september 2019 geïnformeerd omtrent het feit dat er door 2Solve Investigations een feitenonderzoek is ingesteld en daarbij heeft zij de onderzoeksrapportage op de website van de overheid laten plaatsen.

Hierbij de link naar de brief van de Minister: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/12/kamerbrief-over-rapport-onderzoek-naar-kleine--en-middelgrote-slachthuizen.

en de link naar het openbaar gemaakte rapport van 2Solve Investigations: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/09/04/feitenonderzoek-toezichtsketen-en-tekortkomingen-hierin-kleine--en-middelgrote-slachthuizen-noord-nederland/bijlage-1.pdf.