Feitenonderzoek in opdracht ministerie lnv

2Solve Investigations heeft eind 2018, begin 2019 een onderzoek uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van LNV.
Het feitenonderzoek had betrekking op het Inspectieproces bij de NVWA in het kader van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. De vervelende aanleiding voor het laten instellen van het onderzoek betrof een dodelijk ongeval bij “Happy Days” eind 2015. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Medische Zorg hebben op 24 januari 2019 de Kamer geïnformeerd omtrent het feit dat er door 2Solve Investigations een feitenonderzoek is ingesteld en daarbij hebben zij de onderzoeksrapportage op de website van de overheid laten plaatsen.

Hierbij de link die verwijst naar de website van de rijksoverheid waarop ons rapport Happy Days te vinden is: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/01/24/feitenonderzoek-inspectieproces-warenwetbesluit-attractie-en-speeltoestellen-bij-nvwa-inzake-ongeval-happy-days