Nieuwe wet ontslagrecht

De nieuwe wet Werk en Zekerheid zou vanaf 1 juli 2015 de werkgevers de mogelijkheid moeten bieden het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken. Volgens een recent artikel in het NRC dat wijst naar een rondgang van de NOS langs kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten komt daar in de praktijk weinig van terecht. In de nieuwe wetgeving is een maximale ontslagvergoeding van € 75.000 of een jaarsalaris opgenomen waar tegenover staat dat werkgevers een uitgebreider dossier moeten hebben om een ontslag te beargumenteren. Gebleken is dat veel werkgevers deze strengere eisen vrezen en het niet op een rechtzaak willen laten aankomen en daarom ook bereid zouden zijn om een hogere ontslagvergoeding aan te bieden.

Waarom zou je dat als werkgever willen. Een goed opgebouwd dossier met alle relevante issues gedocumenteerd en onderbouwd vastgelegd geeft de arbeidsjurist juist de handvatten om zich sterk te maken voor de positie van de werkgever en om er juist voor zijn cliënt het maximale uit te halen.

2Solve Investigations kan u als werkgever of als arbeidsjurist optredend namens de werkgever ondersteunen met het onderzoeken en correct vastleggen van informatie die u kunt gebruiken ten behoeve van een rechtzaak. In een recent integriteitsonderzoek hebben onze onderzoeksresultaten en de correcte vastlegging daarvan bijgedragen aan een voor onze opdrachtgever zeer bevredigende uitkomst (afscheid van medewerkers zonder ontslagvergoeding).