2Report

Na afloop van een uitgevoerd onderzoek wordt een uitgebreide schriftelijke rapportage opgemaakt. Deze rapportage kan door de opdrachtgever worden gebruikt in civielrechtelijke- arbeidsrechtelijke en/of strafrechtelijke procedures. Daarnaast worden vanuit de bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen aanbevelingen gedaan ter verbetering van procedures / administratieve processen en (beveiligings) maatregelen. Uiteindelijk wordt het gehele traject met de opdrachtgever geëvalueerd en wordt er samen gekeken of er nog andere aandachtspunten zijn.