2Investigate

Het gaat te ver om alle soorten van fraude / diefstalincidenten en integriteitschendingen te benoemen waarmee uw bedrijf of organisatie geconfronteerd kan worden. Kortgezegd komt het hier op neer alle incidenten waarbij u als opdrachtgever financieel nadeel ondervindt (bijvoorbeeld diefstal van geld of goederen / tijdfraude gepleegd door medewerkers of een oplichting door externen) of waarbij u imagoschade oploopt of kunt oplopen (bijvoorbeeld bedrijfsspionage of lekken van vertrouwelijke bedrijfsgegevens). Naast die directe schade is er natuurlijk ook de gevolgschade waarbij het belangrijkste aandachtspunt natuurlijk is de onrust die doorgaans binnen een organisatie ontstaat wanneer er fraude incidenten of integriteitsschendingen zijn geconstateerd.

2Solve Investigations ondersteunt uw bedrijf of organisatie bij het uitvoeren van een toedracht- of feitenonderzoek naar aanleiding van een incident. Een goed uitgevoerd feiten onderzoek geeft inzicht op welke wijze het incident heeft kunnen plaatsvinden en wie ervoor verantwoordelijk is geweest en niet onbelangrijk; een goed onderzoek pleit ook medewerkers vrij van bepaalde verdenkingen en geeft aanknopingspunten voor het verbeteren van het beleid.