2Assist

Om U te kunnen assisteren en ondersteunen bij een incident houdt 2Solve Investigations eerst een vrijblijvend en kosteloos intake-gesprek. Op basis van dit gesprek wordt de probleemstelling geformuleerd en de mogelijkheden van onderzoek besproken. Deze worden vervolgens vastgelegd in een opdrachtbevestiging/offerte en daarna worden de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd in de afgesproken onderzoeksfases (inventarisatie, analyse, aanvullend onderzoek, interviewfase en afsluitende rapportage). De opdrachtgever wordt tussentijds op de hoogte gehouden van de uitgevoerde werkzaamheden, resultaten en daarmee gepaard gaande kosten.